Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Про делегування функціональних обов’язків та повноважень від відділу освіти райдержадміністрації

9 жовт. 2017
Наказ відділу освіти від 09.10.2017 № 337

У К Р А Ї Н А

 

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н А К А З

 

 09.10.2017                                             м. Василівка                                               № 337

 

Про делегування функціональних обов’язків

та повноважень від відділу освіти райдержадміністрації

 

У зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення сталої роботи відділу освіти райдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ відділу освіти від 27.06.2017 № 243 «Про делегування функціональних обов’язків та повноважень від відділу освіти».

 

2. Делегувати функціональні обов’язки та повноваження від відділу освіти райдержадміністрації до комунального закладу «Науково-методичний центр» Василівської районної ради Запорізької області та комунальної установи «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» Василівської районної ради Запорізької області відповідно до додатку 1 та призначити відповідальних за їх виконння.

 

3. Затвердити порядок взаємозамінності між відповідними працівниками у відділі освіти райдержадміністрації, комунальному закладі «Науково-методичний центр» Василівської районної ради Запорізької області та комунальній установі «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» Василівської районної ради Запорізької  області відповідно до додатку 2.

 

         4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                               Н.В. Задорожна

 

Соріч,73844

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від   09.10.2017 №337

 

Функціональні обов’язки та повноваження

ПІБ відповідального працівника, якому делеговані функціональні обов’язки та повноваження від відділу освіти райдержадміністрації

організаційно-кадрова робота: облік керівних та педагогічних кадрів комунальних навчальних закладів району

Сердюк М.О. – провідний спеціаліст КУ  «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

здійснює загальне організаційне забезпечення проведення засідань нарад, колегії, є її секретарем

Сердюк М.О. - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

здійснює загальне організаційне забезпечення проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів

Сердюк М.О.  - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

є секретарем атестаційної комісії при відділі освіти

Сердюк М.О. - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

здійснює  формування, обробку та захист бази персональних даних особових справ керівників навчальних закладів району

Сердюк М.О. - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

Здійснює загальне організаційне забезпечення проведення атестації навчальних закладів району щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності державним стандартам освіти забезпечує організацію роботи щодо перспективного та поточного планування роботи відділу освіти, складання річного плану роботи

Нестор А.В. - директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує організацію роботи навчальних закладів за дотриманням норм законодавства з охорони праці, правил техніки безпеки, цивільного захисту, протипожежної безпеки, станом цивільного захисту, санітарного режиму в навчальних закладах району;

організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю учасників навчально-виховного процесу;здійснює моніторинг за дотриманням у закладах освіти нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки;організовує проведення навчання, атестації та переатестації з питань безпеки праці, пожежної безпеки, цивільного захисту посадових осіб освітньої галузі

Сєргєєва А.В. – інженер з охорони праці КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

Організовує діяльність загальноосвітніх навчальних закладів щодо своєчасного виявлення, влаштування, забезпечення умов життя, навчання та виховання дітей, які потребують захисту своїх законних прав та інтересів, надання їм соціальної допомоги; забезпечує співпрацю навчальних закладів із органами опіки і піклування;контролює дотримання навчальними закладами нормативних вимог щодо ведення ділової документації з питань соціального захисту  учасників навчально-виховного процесу;координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

контролює діяльність загальноосвітніх навчальних закладів щодо своєчасного виявлення, влаштування, забезпечення умов життя, навчання та виховання дітей, які потребують захисту своїх законних прав та інтересів, надання їм соціальної допомоги.

 

Курочкіна Є.С. – методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

бере участь у розробленні програми розвитку освіти району, інших районних програм з освітньої діяльності, відповідає за виконання районних програм в межах своїх повноважень та компетенції, готує відповідні аналітичні та звітні матеріали

Нестор А.В. – директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

здійснює контроль щодо надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

Сула Є.В.– методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

визначає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей дошкільного, шкільного віку, оптимізації шкільної мережі, контролює забезпечення закладами освіти прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в усіх формах

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Коронець Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Венгерова Т.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (заочних) шкіл, класів груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного здобуття повної загальної середньої освіти, проходження державної підсумкової атестації у формі екстернату

Паскевська Н.В. - методист  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує впровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, здійснює експертизу навчальних планів, контролює їх реалізацію загальноосвітніми навчальними закладами,  вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів та програм, інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

здійснює контроль за організацією наукової, експериментальної роботи в закладах освіти, готує пропозиції щодо створення та функціонування експериментальних навчальних закладів, закладів по роботі з обдарованими учнями

Нестор А.В. - директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо); контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання

Паскевська Н.В.-методист  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

контролює дотримання навчальними закладами вимог Державного стандарту освіти при організації індивідуального навчання учнів в частині реалізації робочих навчальних планів

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

контролює питання дотримання навчальними закладами району вимог законодавства щодо забезпечення організованого початку та закінчення навчального року, ходу навчально-виховного процесу, режиму роботи навчальних закладів, визначеного робочими навчальними планами, проведення державної підсумкової атестації випускників; готує проекти відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів начальника відділу освіти з даних питань

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

готує проекти рішень (розпоряджень) про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, списків учнів перших класів; контролює виконання та дотримання  вимог щодо обов’язковості навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Коронець Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Венгерова Т.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

у межах посадових повноважень та компетенції подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних

Нестор А.В. – директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Паскевська Н.В. – методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Сердюк М.О. – провідний спеціаліст КУ«Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

 Коронець Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

у межах своїх посадових обов’язків контролює дотримання навчальними закладами нормативних вимог щодо ведення ділової документації з питань організації навчально-виховної процесу та управлінської діяльності

Нестор А.В. - директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Сердюк М.О. – провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Коронець Н.В. - методист  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР

ЗО;

готує накази щодо підготовки та підсумків Державної атестації навчальних закладів, інспектування навчальних закладів організовує,  координує та контролює роботу із підготовки відповідальними працівниками підсумкових матеріалів щодо атестації та інспектування закладів освіти, здійснює  узагальнення матеріалів атестації та інспектування навчальних закладів

Паскевська Н.В. – методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Коронець Н.В. - методист  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР

ЗО;

Венгерова Т.В.- методист КЗ  «Науково-методичний центр» ВРР

ЗО;

 

у складі атестаційної комісії здійснює експертну перевірку умов навчання та праці учасників навчально-виховного процесу, дотримання ними Державного стандарту освіти

Сердюк М.О. - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Коронець Н.В. - методист  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР

ЗО;

Соріч Т.П. – спеціаліст  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Сєргєєва А.В. – інженер з охорони праці КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

бере участь у проведенні перевірок органів місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

Нестор А.В. - директор КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Паскевська Н.В. - методист комунального закладу «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Соріч Т.П. – спеціаліст  КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань щодо участі у реалізації державної політики в галузі  дошкільної освіти

Коронець Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Венгерова Т.В.- методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, щодо навчання та виховання дітей, організації їх дозвілля, позашкільної освіти, участі в акціях та культурно-масових заходах виховного характеру

Венгерова Т.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує організацію роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх

Курочкіна Є.С. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, працевлаштування випускників навчальних закладів

Паскевська Н.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує реєстрацію звернень громадян, оперативне та якісне їх     опрацювання та передачу на розгляд керівництву, готує інформації про стан роботи із зверненнями громадян

Причиська І.А. – спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

забезпечує проведення особистого прийому громадян керівником відділу освіти

Причиська І.А. – спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

забезпечує військовий облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних серед кадрів у відділі освіти та  навчальних закладів району

Сердюк М.О. - провідний спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

забезпечує організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингових спостережень навчальних досягнень учнів

Лактіонова К.І. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,  сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств

Сула Є.В. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує контроль за допризовною підготовкою учнів

Сула Є.В.- методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

забезпечує координацію роботи  психологів та соціальних педагогів навчальних закладів, служби соціально-педагогічного патронажу, логопедичної служби, психолого-медико-педагогічної консультації (комісії), відповідає за впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах району

Фітак Н.В. – завідувач РПМПК КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

Курочкіна Є.С. - методист КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, корекції фізичного та психічного розвитку, контролює дотримання навчальними закладами вимог Державного стандарту освіти при організації їх навчання в частині створення необхідних умов, додержання їх прав та законних інтересів у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах. 

Фітак Н.В. - завідувач РПМПК КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

 

здійснює роботу щодо оформлення та надання публічної інформації

Причиська І.А. – спеціаліст КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО;

Попов О.Д. - спеціаліст КЗ «Науково-методичний центр» ВРР ЗО;

 

 

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                               Н.В. Задорожна

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від    .10.2017 №

 

ПІБ відповідального працівника

Функціональні обов’язки та повноваження

ПІБ відповідального працівника, який замінює основного працівника на час його відсутності

Сердюк М.О.

Готує необхідні матеріали для атестаційної комісії

Нестор А.В.

Сєргєєва А.В.

забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, станом цивільної оборони, санітарного режиму в навчальних закладах району та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи

Соріч Т.П.

Сєргєєва А.В.

здійснює контроль за організацією підвезення учнів до навчальних закладів, які проживають у сільській місцевості

Соріч Т.П.

 

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                              Н.В. Задорожна